پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تجدید قبر

وابسته

اهل شرف ( فقه )، ساخت بنا بر قبور اهل شرف

منابع

  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 89