پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بهتان ( فقه )

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بهتان به مؤمن به زیرصفحه بهتان به مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدرالمنضود فی احکام الحدود جلد 2 : صفحه (140-141)