پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای وضو، باطن انسان ( فقه )

وابسته

ظاهر اعضای وضو

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 348