پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضو، اعضای انسان

اخص

به لحاظ ظاهروباطن:
باطن اعضای وضو، ظاهر اعضای وضو
به لحاظ مسح:
اعضای مسح، ماسح

وابسته

تفریق بین اعضای وضو، چرک اعضای وضو، خشک کردن آب وضو، سوختگی اعضای وضو، طهارت اعضای وضو، مس آیه منقوش در اعضای وضو، وضو ( فقه )

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 232