پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بازی ( فعل )

وابسته

بازی با تخم مرغ، قمار ( فقه )، گردو

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 9