عملکردها

ایمان ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ایمان ( قرآن ) : یکی از اسامی قرآن کریم

یکی از اسامی قرآن «ایمان» است: «رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلإِیمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّکُمْ»؛ «پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می‏خواند که به پروردگار خود ایمان آورید» (آل‌عمران // 193) .

زرکشی از ابوالمعالی عزیزی، معروف به 'شیذله' 55 اسم برای قرآن نقل می‌کند که یکی از آن‌ها «ایمان» است؛ اما سیوطی در عین نقل این اسامی، «منادی» را در آیه از اسامی قرآن شمرده است. و نظر برخی مفسران که «منادی» را حضرت رسول (ص) یا قرآن می‌دانند که دعوتگری و منادی بودنش هنوز هم ادامه دارد، تأییدی بر نظر سیوطی است.

نیز ر.ک:منادی (قرآن).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  3. تاریخ قرآن : صفحه 31
  4. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 4 : صفحه 88

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
  • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 4 : صفحه 88
  • تاریخ قرآن : صفحه 31
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 61