عملکردها

منادی (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

منادی (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

به نظر بعضی از مفسّران، «منادی» یکی از اسامی و صفات قرآن است: «رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلإِیمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا»؛ «پروردگارا! ما صدای منادی (تو) را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید؛ و ما ایمان آوردیم» (آل‌عمران// 193) .

بیشتر مفسّران «منادی» را حضرت رسول اکرم (ص) دانسته‌اند؛ اما قرآن نیز منادی همیشگی و بهترین دعوت‌کننده انسان به طریق حق و ایمان به پروردگار است.

نیز ر.ک:ایمان (قرآن).

منابع

  1. التفسیر الکبیر جلد 9 : صفحه (144-145)
  2. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 2 : صفحه 557
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  • التفسیر الکبیر جلد 9 : صفحه (144-145)
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 15
  • شناخت قرآن از رهگذر قرآن : صفحه 144
  • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 2 : صفحه 557
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27