پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَنزَع: مردی که مو از دو سوی پیشانی اش ریخته.

انزع به مردی اطلاق می‌شود که دو سوی جلوی سرش بر اثر نداشتن مو، با

________________________________________

691

پیشانی اش یکی شده و حکم آن در باب طهارت آمده است.

بر انزع واجب است هنگام وضو آن مقدار از صورت را که متعارف بیشتر مردم است، بشوید. 1

1 - جواهر الکلام 2 147.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 690

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مردی که مو از دو سوی پیشانی اش ریخته است.

اعم

انسان غیر سالم

وابسته

اجلح، سر انسان، وضوی انزع

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 213
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 180
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 690