پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَجلح: کسی که موهای دو طرف پیشانی اش ریخته، کمی بیشتر و بالاتر از اَنزع (--' اَنزع) .

در باب طهارت به مناسبت از آن سخن رفته است.

________________________________________

252

بر اجلح واجب است هنگام وضو آن مقدار از صورت را که متعارف و معمولی غالب مردم است بشوید. 1

1 - المعتبر 1 14.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 251

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که موهای دو طرف پیشانی اش ریخته، کمی بیشتر و بالاتر از اَنزع ( --» اَنزع ) .

اعم

انسان غیر سالم

وابسته

اَنزَع، وضوی اجلح

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 251