پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اَعدل آیه قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه 090 نحل

اعم

آیات، اسامی آیات، سوره نحل ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اَعدل آیه قرآن به زیرصفحه اَعدل آیه قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسباب النزول : صفحه 189