پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

انفراد در شهادت: شهادت زنان به تنهایی (بدون انضمام شهادت مرد) در اموری مانند ولادت و عیب‌های باطنی زنان که اطّلاع مردان بر آن‌ها غالباً مشکل است، پذیرفته می‌شود 11 امّا در اموری همچون حقوق الهی و دیون، پذیرفته نیست. 12

1 - العروة الوثقی 1 555.

2 - منهاج الصالحین (خویی) 1 212.

3 - جواهر الکلام 14 29.

4 - 16 352.

5 - 26 306.

6 - 27 406.

7 - 28 401 - 402.

8 - 407.

9 - 29 291.

10 - 31 339 - 340.

11 - 250 و 41 171 - 173 و 207.

12 - 41 159 و 173.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 704

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، انفراد

وابسته

شهادت ( گواهی )، شهادت زن

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 704