پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انتساب: نسبت خویشاوندی با دیگری داشتن.

در باب‌های طهارت، زکات، خمس، نکاح و ارث به مناسبت مورد بحث قرار گرفته است.

انتساب به نَضر بن کنانه، جدّ دوازدهم رسول خدا صلّی الله علیه و آله، تحقّق بخش عنوان قرشی بودن زن است. زن قرشی (--' قرشیّه) در شصت سالگی

________________________________________

675

یائسه (--' یائسگی) می‌شود. 1 انتساب به هاشم بن عبد مناف، جدّ دوم پیامبر صلّی الله علیه و آله، موجب ثبوت احکامی مانند جواز گرفتن خمس (--' خمس) با تحقّق شرایط آن 2 و حرمت دریافت زکات 3 (--' زکات) جز صورت اضطرار و کافی نبودن خمس، می‌شود 4 (--' هاشمی) .

از اسباب ثبوت ارث (--' ارث) ، انتساب به میّت است 5 (--' نسب) .

1 - جواهر الکلام 3 161 - 163.

2 - 16 90 و 96.

3 - 15 406.

4 - الحدائق الناضرة 12 219.

5 - الروضة البهیة 8 3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 674

اصطلاح‌نامه

اعم

صفات ( فقه )

اخص

انتساب به شخص، انتساب به قبیله، خویشاوندی ( فقه )

وابسته

ظهور خلاف انتساب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه انتساب ( فقه ) به زیرصفحه انتساب ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 295
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 227، 228
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 674