پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امر به معروف و نهی از منکر ( فقه )

وابسته

امر و نهی با احتمال تاثیر، امر و نهی با اراده گناه، علم اجمالی ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 469، 470، 471
  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 317
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 267