پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

برخی، امامت اسیر، بافنده، حجامت گر، دباغ، نگهدارنده بول خود و نیز امامت ناقص برای کامل و کامل برای کامل تر را مکروه شمرده‌اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت جماعت، مکروهات نماز جماعت

اخص

به لحاظ دنائت:
امامت اعرابی، امامت حجّام، امامت دبّاغ، امامت زانی، امامت سفیه، امامت عبد، امامت محدود، امامت مفضول ( فقه )
به لحاظ عیب:
امامت ابرص، امامت اخته، امامت جذامی، امامت زمین گیر، امامت عاجز، امامت لال، امامت لنگ، امامت مقطوع الرجل، امامت مقطوع الید، امامت نابینا، امامت ناشنوا
به لحاظ فقدان شرط:
امامت برهنه، امامت غیر صالح، امامت غیر فصیح، امامت معذور

وابسته

امامت کامل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امامت ناقص به زیرصفحه امامت ناقص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 809
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 91
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 277
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 328
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 150