پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت جماعت

وابسته

اسماعیلیه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 273