پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جمعه، اقتدای نماز واجب

اخص

اقتدا به امام جمعه سنی، اقتدا به امام جمعه شیعه

وابسته

امامت جمعه، نماز جمعه ( فقه )، نماز ظهر جمعه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 231
  • رسائل الشهید الثانی : صفحه 64
  • رسائل المرتضی جلد 1 : صفحه 272
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 304