پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اقتدا در نماز جمعه

وابسته

اقتدا به امام جمعه شیعه، امام جمعه سنی، ایمان امام جمعه

منابع

 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 149
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 44
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 282
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 273
 • رسائل الشهید الثانی : صفحه 64
 • رسائل المرتضی جلد 1 : صفحه 272
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 304
 • مجمع المسائل جلد 1 : صفحه 246
 • مصباح الفقیه جلد 2 : صفحه 431
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 369
 • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 2 : صفحه 140