پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

افضل آیات : آیات دارای برجستگی خاص به اعتبارهای مختلف

به نظر برخی از دانشمندان، بعضی از آیات قرآن کریم برجستگی خاصی داشته و به همین جهت از آیات دیگر افضل و برترند. از میان این آیات می‌توان به آیةالکرسی، آیات آخر سوره حشر و آیه 163 سوره بقره اشاره کرد.

جلال‌الدین سیوطی در ~الاتقان~ آرا و نظریات بسیاری از دانشمندان را درباره با عظمت‌ترین، جامع‌ترین، امیدوارکننده‌ترین، خوفناک‌ترین و… آیه در قرآن بیان کرده است.

نیز ر.ک:تفاضل آیات.

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (438-448)
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (136-149)

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

فضایل آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه افضل آیات به زیرصفحه افضل آیات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (136-149)
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (438-448)
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (519-530)