پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

اعجاز تورات، اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 24