پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز آسان‌حفظی قرآن : معجزه‌بودن قرآن از جهت آسان‌بودن حفظ آن

قرآن مجید بیش از هر کتابی در جهان، حافظ و ازبرکننده دارد. روانی سبک و سجع دلنشین آن باعث می‌شود قرآن آسان‌تر از هر نثری به حافظه سپرده شود؛ و این از وجوه اعجاز قرآن است.

طبرسی و فخر رازی ذیل آیه «وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ» (قمر// 17) می‌نویسند: «منظور از «ذکر» حفظ و قرائت است؛ یعنی ما قرآن را برای قرائت و حفظ آسان کردیم».

منابع

  1. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 118
  2. آنچه باید از قرآن بدانیم : صفحه 16
  3. التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه 42
  4. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 189

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز آسان‌حفظی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعجاز سهولت حفظ قرآن

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

منابع

  • آنچه باید از قرآن بدانیم : صفحه 16
  • التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه 42
  • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 189
  • معترک الأقران فی اعجاز القرآن جلد 1 : صفحه 185
  • پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 118