عملکردها

اصالت عدم حجیت

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

حجیت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصالت عدم حجیت به زیرصفحه اصالت عدم حجیت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 47