پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، اشتباه ( خطا )

وابسته

بینه حدود، سرقت ( فقه )، شاهد ( فقه )، شهادت به سرقت ( فقه )، شهادت در حدود، علم قاضی ( یقین )

منابع

  • الفقه جلد 88 : صفحه 49
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 165