پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

استیلای بر عین، قاعده ید ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استیلای بر منافع به زیرصفحه استیلای بر منافع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 274
  • المعالم الجدیدة للاصول جلد جزء 5 : صفحه 367