پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استغفار ( فقه )، واجبات خطبه جمعه

وابسته

خطبه نماز جمعه، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • الذکری : صفحه 236
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 233
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 210، 215
  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 286
  • ریاض المسائل (ط.ج) جلد 4 : صفحه 44
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 33
  • مصباح الفقیه جلد 2 : صفحه 446
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 83