پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استخفاف ( فقه )، اهانت به مؤمن

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استخفاف مؤمن ( فقه ) به زیرصفحه استخفاف مؤمن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 386