عملکردها

استحسان اجماع

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

استحسان اجماع : خروج از حکم قیاس یا قاعده عام به دلیل وجود اجماع در مورد خاص

استحسان اجماع، خروج از حکم قیاس به دلیل انعقاد اجماعی است که بر خلاف آن و در موردی خاص پدید آمده است، مثل: اجماع فقها بر جواز عقد استصناع که به موجب آن شخصی به دیگری پول می‌دهد تا چیزی برایش بسازد؛ در این مورد، هر چند طبق قاعده کلی، عقدی که در وقت انشا مورد آن معدوم باشد باطل است، اما به موجب اجماع، از آن قاعده کلی خارج گردیده و حکم به صحت آن شده است.

منابع

 1. اصول الفقه : صفحه 249
 2. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 744
 3. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 88
 4. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 103
 5. اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 206
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استحسان اجماع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استحسان به اجماع

اعم

استحسان ( اصول فقه )

وابسته

اجماع ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استحسان اجماع به زیرصفحه استحسان اجماع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 206
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 744
 • اصول الفقه : صفحه 249
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 103
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 332
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 88