پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسارت

وابسته

اسارت کافر، مسلمان ( فقه )، وفَاء اسیر مسلمان به شرط آزادی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 18
  • جامع الشتات جلد 1 : صفحه (394-395)
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 437