پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادای حق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع حق

اعم

ادا ( بری الذمه از مال و حق )

اخص

ادای حق زوجه، ادای حق کفالت

وابسته

اشهاد بر ادای حق، حقوق ( فقه )، خودداری از ادای حق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادای حق به زیرصفحه ادای حق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 204
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 3
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 11
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 242