پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احیای موات

وابسته

اذن امام ( ع )، اهمال در احیای معدن، معدن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 187
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 277
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 346
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 220
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 79
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه (108-110)
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 194
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 438
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 595
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه (292-293)