پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احادیث نزول قرآن : روایات مربوط به کیفیت، زمان و مکان نزول آیات قرآن

منظور از «احادیث نزول قرآن» احادیثی است که از نزول قرآن یا کیفیت یا تاریخ آن سخن می‌گویند. این گونه احادیث را در این منابع می‌توان یافت:

1. ~الکافی~، محمد بن یعقوب کلینی، ج 2، ص 628.

2. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) ، ص 60 -61.

3. ~تهذیب الأحکام~، محمد بن حسن طوسی، ج 4، ص 194.

4. ~بحار الأنوار~، محمد باقر مجلسی، ج 18، ص 206 و ج 2، ص 39.

5. ~الجامع الصحیح~، بخاری، باب بدءالوحی.

6. ~المستدرک~، حاکم نیشابوری، کتاب التفسیر، باب ما انزل القرآن جملة واحدة، ج 2، ص 222 و 223.

7. ~فتح‌الباری بشرح صحیح البخاری~، ابن حجر عسقلانی، کتاب فضائل القرآن، باب نزول وحی، ج 9، ص 5.

8. ~البرهان فی علوم القرآن~، بدرالدین زرکشی، ج 1، ص 206 - 208.

9. ~الاتقان فی علوم القرآن~، سیوطی، ج 16، ص 129 - 133.

10. ~مناهل‌العرفان فی علوم القرآن~، محمد عبدالعظیم زرقانی، ص 36 - 40.

11. ~مروج‌الذهب~، علی بن حسین مسعودی، ج 2، ص 282.

12. ~الطبقات‌الکبری~، محمّد بن سعد بن مَنیع زُهْری، ج 1، ص 196.

منابع

  1. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (101-224)

اصطلاح‌نامه

وابسته

نزول قرآن

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 228
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (101-224)، (224-101)
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 42، 49