پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجماع ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع در عصر نبی ( ص ) به زیرصفحه اجماع در عصر نبی ( ص )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • معارج الاصول : صفحه 173