پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت ( فقه )، احکام عبادات

اخص

اجرت امامت جماعت، اجرت تعلیم عبادت
به لحاظ نوع عبادت:
اجرت حج، اجرت وضو
به لحاظ واجب و مستحب:
اجرت عبادت مستحب، اجرت عبادت واجب

وابسته

اجاره بر عبادات، عبادات بالمعنی الاخص، گرفتن اجرت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجرت عبادات به زیرصفحه اجرت عبادات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الرسائل الفقهیة : صفحه 306
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 608
  • فقه الصادق (ع) جلد 15 : صفحه 18
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 378
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 229
  • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 462
  • منهاج الفقاهة جلد 2 : صفحه 239
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه (176-177)