پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:سُوَر سمایی.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیات تحت ارضی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیات نازل در غار

اعم

آیات

وابسته

آیات ارضی، آیات بین ارض و سماء، آیات سمائی، سُوَر تحت ارضی

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 90