پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

خمس آلات کسب، کسب ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 444