پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

بیمه وسایل حیاتی، حیات ( فقه )

منابع

  • مصطلحات الفقه : صفحه 122