پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گناه ( فقه )

وابسته

غناء ( فقه )

منابع