پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سفر، گناه ( فقه )

وابسته

سفر گناه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 252
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 174