پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شک در سفر

وابسته

حد ترخص، مکان قصر نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 256
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 99
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 224