پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دعای طلب رزق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دعای تأمین روزی

اعم

دعا ( فقه )، مستحبات ( فقه )

وابسته

طلب رزق ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 119
  • وسائل الشیعه (آل البیت) جلد 7 : صفحه 121