پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دالّ ( اصول فقه ) : شیء دلالت کننده بر شیء دیگر

واژه ' دالّ ' در لغت، اسم فاعل از ریشه ' دلل ' و به معنای راهنمایی کننده است و در اصطلاح، به چیزی گفته می‌شود که علم به آن سبب علم به چیز دیگر می‌گردد، چه لفظ باشد چه طبع و چه عقل، مانند: دود که دالّ بر وجود آتش است.

در کتاب ' المنطق ' آمده است:

' کل شیء اذا علمت بوجوده، فینتقل ذهنک منه الی وجود شیء آخر نسمیه دالاًّ.

پانوشت

منابع

 1. تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه : صفحه 28
 2. منطق صوری جلد -1 : صفحه 57
 3. اساس الاقتباس : صفحه 62
 4. رهبرخرد : صفحه 17
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

دلالت ( اصول فقه )، مدلول ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دالّ ( اصول فقه ) به زیرصفحه دالّ ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اساس الاقتباس : صفحه 62
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 202
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 49
 • المنطق : صفحه 33
 • المنطق : صفحه 36
 • تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه : صفحه 28
 • رهبرخرد : صفحه 17
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 84، 88
 • منطق صوری جلد -1 : صفحه 57
 • منطق صوری : صفحه 57