پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، خمس ( عمل )

وابسته

اجبار بر خمس، کافر ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه (58-59)، 59