پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

اسراف منافع کسب، هزینه سال

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 63
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 453