عملکردها

حجت ( لغت )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۱ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

حجت ( لغت ) : وسیله پیروزی بر مخالف در استدلال

حجت، در لغت عبارت است از هر آن چه که صلاحیت دارد در استدلال بر ضد خصم به آن تمسک و به وسیله آن علیه دیگری احتجاج شود به بیان دیگر، هر آن چیزی که سبب غلبه و پیروزی بر خصم گردد، در لغت حجت نامیده می‌شود.

برخی از اصولی‌ها حجیت در باب قطع و ظن را به معنای لغوی آن گرفته و برخی دیگر آن را نپذیرفته‌اند.

نکته:

حجت یا باعث ابطال استدلال خصم و اسکات ـ محکوم شدن و سکوت ـ او و یا باعث پذیرش عذرِ دارنده حجت و معذوریت او می‌شود.

منابع

 1. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 21
 2. الموجز فی اصول الفقه : صفحه 245
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 18
 4. شرح رسائل جلد 1,2 : صفحه 13
 5. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (14-15)
 6. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 27
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجت ( لغت ) به زیرصفحه حجت ( لغت )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 5
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 277
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 18
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 25
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 21، 22
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 21
 • الموجز فی اصول الفقه : صفحه 245
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 27
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (14-15)
 • شرح رسائل جلد 1,2 : صفحه 13
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 84