پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جهل به نماز

وابسته

جاهل حکم سفر، قصر نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 516