پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، ترک ( فقه )

وابسته

حق زوجه ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 306