پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اُولِی الاِربَه: نیازمند به ازدواج.

این عنوان در قرآن کریم به صورت ' غَیرِ اُولِی الاِربَةِ ' به کار رفته است 1 و فقیهان به مناسبت از آن در باب نکاح سخن گفته‌اند.

________________________________________

725

قرآن کریم هنگامی که به زنان امر می‌کند خود را بپوشانند و زینت خود را برای نامحرمان آشکار نکنند، تعدادی از مردان از جمله غیر اولی الاربه را استثنا کرده است؛ یعنی واجب نیست زن زینت خود را از آنان بپوشاند، امّا در مراد از غیر اولی الاربه اختلاف است؛ برخی مراد از آن را پیر مردی دانسته‌اند که به دلیل پیری زیاد، مشتاق ازدواج نیست، برخی آن را به مرد ابله و احمق که از امور زنان چیزی نمی‌داند و برخی به امور دیگر تفسیر کرده‌اند. به هر حال، برای زن واجب نیست بیش از صورت و دستانش - مانند موی سر یا مقداری از ساق پا یا دست - را از غیر اولی الاربه بپوشاند؛ یعنی مقداری که زن به طور متعارف از محارم خود جز شوهر نمی‌پوشاند. 2

1 - نور 31.

2 - جواهر الکلام 29 94 - 9.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 724

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

نیازمند به ازدواج . این عنوان در قرآن کریم به صورت « غَیرِ اُولِی الاِربَةِ » به کار رفته است و فقیهان به مناسبت از آن در باب نکاح سخن گفته اند.

اعم

مرد

وابسته

پوشش زینت زن از غیر اولی الاربه، غیر اولی الاربه

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 12-13
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 724