پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گناه ( فقه )

وابسته

شنونده غیبت

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 90
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 359