پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «گلپایگانی ، جمال الدین ، 1295 - 1377ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آقا سید جمال الدین گلپایگانی

مشخصات فردی

نام: سیدجمال الدین

نام پدر: حسین بن محمد علی

لقب: گلپایگانی، موسوی

تاریخ ومحل تولد: 1295ق، سعید آباد گلپایگان

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1377ق، نجف، قبرستان وادی السلام

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، شاعر

استادان

محمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، آقارصا همدانی، میرزا محمد تقی شیرازی، میرزاد محمد حسین نائینی، سید احمد کربلائی

شاگردان

سید محمد علی موحد ابطحی، لطف الله صافی، میرزا مهدی اصفهانی، و...

سفرهای علمی

اصفهان، مدرسه الماسیه، سال1311ق، نجف، سال 1319ق، سامراء

آثارعلمی

رسالة فی جواز البقاء علی المیت، الاجتهاد والتقلید، اجتماع الامر والنهی، و...

زندگی سیاسی واجتماعی

ازمراجع نجف، صاحب کرامات

منابع

  • طبقات اعلام الشیعه
  • سایت صالحین