پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گفتن انا لله و انا الیه راجعون"واژه زیر را بکار ببرید:

استرجاع ( گفتن انا لله ...)