پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گشایش از مؤمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تفریج از مؤمن

اعم

معروف ( فقه )

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 283